Zaškolování nových dispečerů

V měsících únoru - dubnu 2017 probíhá zaškolování nových dispečerů
V měsících únoru - dubnu 2017 probíhá zaškolování nových dispečerů služby RADIO.
Jedná se o Petra Populeho, Michala Budějovického a Tomáše Sedláře, po zaškolení budou zařazeni do funkcí dispečerů na stanovišti RADIO.