Letecké pohonné hmoty a maziva

Provozovatel mezinárodního letiště Plzeň/Líně poskytuje leteckým provozovatelům letecké pohonné hmoty a maziva.

Nabízený sortiment LPH

Avgas 100LL
odběratelé jsou doplňováni na stojánce „E“ nebo „M", případně na manipulační ploše před objektem hangárování netlakovým plněním z cisternového vozidla Iveco o bjemu 7 500 l.


IMAGE:      IMAGE:

JET A – 1
tento druh leteckého paliva není zatím poskytován

Nabízený sortiment maziv

  • AEROSHELL OIL W100 v balení 1lt
  • AEROSHELL OIL W15/W50 v balení 0,95 lt

Provozovatel letiště je držitelem zvláštního povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně, což jej opravňuje k prodeji leteckého paliva bez spotřební daně.

Letecký provozovatel požadující osvobození od spotřební daně, v souladu s §49, odst. 10 a 11, zák. 353/2003 Sb. o spotřebních daních, je povinen při odběru leteckého paliva doložit oprávnění k provozování letecké dopravy nebo provádění leteckých prací.

V případě nedoložení příslušných oprávnění bude odebrané letecké palivo účtováno se spotřební daní.

Aktuální cenu leteckého paliva lze získat na vyžádání v kanceláři na provozu v budově "C" nebo dispečera na stanovišti RADIO.

Ekologické podmínky plnění letadel
Plnění letadel leteckým palivem je prováděno pouze na plochách, které jsou odkanalizovány na čističku kontaminovaných vod, která je součástí infrastruktury areálu letiště.

Cisternové vozidlo je vybaveno prostředky pro případ úniku leteckého paliva při plnění letadla.