V areálu letiště je zřízena provozovna občerstvení. V současnosti probíhají jednání se současným provozovatelem zařízení o dalších podmínkách provozování zařízení.