Aktuální nabídka pronájmu skladových ploch

Pronájem skladů Plzeň

Úkryt letadel

Jednopodlažní, nepodsklepený, zodolněný stavební objekt určený pro parkování a ošetřování vojenské letecké techniky. Konstrukčně je objekt sestaven z železobetonových prefabrikátů, které jsou vzájemně sestaveny do půlkruhového profilu, opatřeny izolací po celém povrchu objektu a překryt zeminou navážkou, která je v současnosti porostlá vegetací. Technologické přístavky jsou rovněž ze železobetonových prefabrikátů. Přístavky jsou tři, prostřední je centrální s umístěním elektrorozvodných skříní, dva krajní byly účelové. Hlavní vstup do objektu je přes těžká železobetonová vrata, pohybující se po kolejišti. Druhý vstup je přes výtokový tunel v zadní části objektu.

  • Uvedeno do provozu : 1973
  • Zastavěná plocha : 591m2
  • Podlahová plocha : 486 m2

V současnosti je v nabídce na pronájem 6 ks těchto objektů. Objekty jsou pronajímány s přilehlou manipulační plochou.

Fotogalerie úkrytu (úlu)